Öko események

Öko események

2022/2023.tanév:

Iskolánk idén is megszervezte az őszi papírgyűjtést. Szeptember 19-től 23-ig lehetett hozni a papírt, amit az udvaron mértünk le.
Diákok is jöhettek segíteni, így is le lehet dolgozni a kötelező 50 óra közösségi szolgálatot. 
A legtöbb papírt behozó osztály közösségi szabad napot nyerhet.
Nagyon köszönjük mindenkinek, aki hozott papírt és ezzel is óvta környezetünket!

Antal Réka 12. C

2021/2022 tanév

Reálos munkaközösség csapatépítő programja a Merzse-mocsárban
2022.05.28.

2022. május 28-án a reál munkaközösség egy rövid kirándulást tett a Merzse-mocsárban. A csapatépítés célja a szabadtérben végezhető, interaktív tanítási módszerek bemutatása volt. A csapatok játékos képzését Székely Márta biológia vezetőszaktanácsadó mutatta be. A szépidőben, jó  hangulatban telt a „tanulás”.

Dunavirág Minibusz a kerületi természettudományi tanárok szolgálatában
2022.05.26.

A Rákos-patakban fellelhető makrogerinctelenek vizsgálatát végezhette el iskolánk három tanára a Duna-Ipoly NP és a ZÖLD XVII Egyesület közreműködésében a Dunavirág vízibusz segítségével, május 26-án délután. Az eseményre a „Rákos-patak és civil tudomány a revitalizáció irányába” című konferencia kísérő rendezvénye keretében került sor.
Kollégáink a programon új kutatási és elemzési módszerekkel gazdagodtak.

Kőrösis diákok aktivitása a MICS horizont 2020 projekt magyarországi záróeseményén
2022.05.26.
MICS konferencia a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban

A kerületi ZÖLD XVII Egyesület, az uniós Measuring Impact of Citizen Science keretében, egy évig vizsgálta a Rákos-patak kerületi szakaszának revitalizációs lehetőségét. Iskolánk tanulói és tanárai aktívan vettek részt a projekt megvalósításában. A téli hidegben mérték a patak vízminőségét, diákjaink cikket írtak a projektről a helyi újságban, illetve a záróeseményen a külföldi delegáció fogadásában is részt vettek. A projekt főbb eredményeit ismertető Luigi Ceccaroni, projektkoordinátor (Earthwatch) kihívta diákjainkat a pódiumra, hogy köszönetét fejezze ki munkájukért. A képen diákjaink Dr. Marc Naura tudományos és technológiai vezető előadását hallgatják, angol nyelven, a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban.

Madarak és fák napja
2022.05.10.

A legkedvesebb magyar témanap. Sajnos, iskolánkban egybe esik az írásbeli érettségi idejével, így ismét az alsó tagozatra hárul a rendezvény kidolgozása és megtartása. A tanító nénik és a gyerekek is szívesen töltenek időt a fák, virágok, madarak és méhek tanulmányozásával, rajzolásával. Folyosódíszeik is erről tanúskodnak.

Ökoballagás

Iskolánk 13 évfolyamos, ezért nálunk évente kétszer van ballagás.

Különösen fontosnak tartjuk, hogy ünnepélyünk a természetnek ne ártson. A diákjainkat arra ösztönözzük, hogy olyan díszeket készítsenek, amelyek újra használhatók.  A keletkező zöldhulladék a komposztra kerül.

Tavaszi papírgyűjtés
2022.04.25-29.

Idén szokatlan időben tartottuk a papírgyűjtést a kései tavaszi szünet miatt. Eltérve az eddigi gyakorlattól, nem a Föld napja hetében, hanem egy héttel később tartottuk az akciót. Sajnos az időzítés nem volt igazán jó, mert a papírgyűjtés utolsó napja a gimnazisták ballagására esett, így a közösségi szolgálat megszervezése is nehézségekbe ütközött. Az utolsó napra már csak az önkéntes tanárok és egy lelkes 7. a osztályos lány segítette a gyűjtést.

Egy hét alatt kb. 7 tonna papírt gyűjtöttünk. A gyűjtési szokások átalakultak. A családok a házi szelektív gyűjtőbe dobják a papírhulladékot, így csak az egy rövid idő alatt félretett papír kerül be az iskolába. Természetesen örülhetünk annak, hogy a családok elsajátították a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatát.

Föld napja 
2022.04.22.

Iskolánk alsó tagozata különböző projektekkel készül a Föld napja témanapra minden évben. Feldíszítik a folyosókat, termeket, szabadban tartott mérésekkel, vizsgálatokkal színesitik a tananyagot. Az ének-zene és a technikaóra is a fenntarthatóságról szól.

Az idén a gimnázium és a felső tagozat tanulóit ökolábnyom számítására kértük. A táblán lévő QR-kód segítségével eljutott a WWF ökolábnyom számítási felületére, így megvizsgáhatta saját fogyasztásainak következményét. Az össz eredmény azt mutatja, hogy iskolánknak 1,74 Földre lenne szüksége ahhoz, hogy a ma megszokott módon élhessen. Az örömmel tölt el bennünket, hogy ez az adat jobb, mint hazánk adata. A fiatalok máris tesznek a környezetükért!

Víz világnapja
2022.03.22.

A témanapra több programmal készültünk.

A 2.a osztály olvasás és nyelvtan órán Zelk Zoltán: Párácska c. meséjét dolgozta fel, a Beebot (méhecske) segítségével. Az órába belefért még, hogy tableteken a Víz világnapjához kapcsolód feladatokat oldottak meg. Az órák végét egy közös tánccal zártuk a Ringat a víz c. dalra. A délutáni foglalkozáson egy tengert népesítettünk be halakkal, mely az osztály falát díszíti. Házi feladatként pedig az órán írt találós kérdéshez rajzoltak arról, hogy hogyan tudnak takarékoskodni a vízzel.

Az iskolában a diákok vízhasználati napló írásának feladatát kapták. Az értékelésnél a vizfogyasztás mértéke mellett a naplók küllemét, interaktivitását is figyelembe vesszük.

A 3. c osztály méricskélésssel kezdte a vízfogyasztási napló feljegyzéseit. Az osztály minden tanulója elkészítette rajzol feljegyzését. Gratulálunk szép munkájukhoz!

A 7.a osztály a Rákos-patak vízminőség-mérését végezte. Megmérték a patak vízhozamát és hőmérsékletét. 

Iskolakerti adomány

Iskolakertünk adományt kapott a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnökétől, András Károly kertészmérnöktől. A 20 csomag vetőmagot az osztályok kapják, amelyek napközi és technikaóra keretében vetik el, majd gondozzák a növényeket.

Hálásan köszönjük az adományt!

A szövetségről a következő honlapon találnak további információkat: https://kertszovetseg.hu/

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánk alapítványát a Sulizsák akció keretében 787 kg ruhanemű árával gazdagították. Hálásan köszönjük adományaikat. Köszönet illeti Marosvölgyi Veronika tanárnőt a szervezésért. A gimnazista segítők közösségi szolgálat elismerését kapták munkájukért.

Iskolánk főbejáratánál kiraktunk 2 papírgyűjtő kukát, melybe tiszta, feldarabolt kartont, könyvet, irodai papírt, kisebb összehajtott dobozokat (pl. fogkrémes), reklámújságot, szórólapot, folyóiratot stb. rakhatnak. A Nagy és Hettich Kft. folyamatosan cseréli a kukákat, a bennük lévő hulladékpapírért 25 Ft/kg-ot fizetnek, melyet a Kőrösi 17 diákjaiért Alapítványnak utalnak át.

Az országos „Cseppetsem” mozgalom keretében használt sütőolajat is gyűjtünk a főbejáratnál kihelyezett sárga, kék fedelű kukában. A használt olajat zárt üvegben vagy flakonban kell behelyezni a gyűjtőbe. Az összegyűjtött olajat 25Ft/kg áron vásárolja meg a BioTrans Kft. Ez az összeg is az iskolai alapítványt gazdagítja.

Mindkét akciónk egész évben tart.

Hulladékadományaikat előre is köszönjük!

Őszi kert party
2021. 10. 09.

Huszadik éve rendezzük meg iskolánkban a „Kerti party” névre hallgató környezetvédelmi rendezvényt.

2001. tavaszán az akkori diákok kezdeményeztek egy olyan szombati találkozót, ahol a résztvevők kitakarítják az iskola környékét, összeseprik a faleveleket, majd a munka végeztével egy kis hagymás zsíroskenyér mellett elbeszélgetnek a céljaikról.

Ma már az akkori diákok szülőként járnak vissza a rendezvényre.

A programot augusztus 25-én vettük fel az ökoiskolai munkatervbe. Az SZMK és a DIÖK véleményezte a programot. A körösis szülők facebook csoportjában ajánlatot is tettek a szülők a megvalósítandó feladatokra. A programot az iskola honlapján és hivatalos facebook oldalán hirdettük meg. Három nap alatt 130-an jelentkeztek a kerti partyra. Jelentkezők között volt szülő, család, több gyerekkel, kolléga, régi kolléga és diák, és természetesen mai diákok, a kicsiktől a végzősökig. A gimnazisták az 5 óra tevékenységért közösségi szolgálatot kaptak. Végül 122-en írták alá a jelenléti ívet és a munkavédelmi oktatás jegyzőkönyvét.

9 órakor gyülekeztünk a fő épület hátsó udvarán. A sok résztvevő miatt, fél óráig tartott kiosztani a feladatokat.

A kisebbek, szülői felügyelettel, faleveleket gyűjtöttek lombseprűkkel és ponyvákkal. A felnőttek elvitték a ponyvákon összegyűlt leveleket a komposztudvarba, ahol a gimis fiúk minőség szerint felhalmozták a zöldhulladékot.

A nagyobbak sövényt vágtak, gallyaztak, majd egy kölcsön kapott aprítógéppel, felaprították a zöldjavakat és ezek is a komposztálóba kerültek. A komposztudvarban egy apuka vezetésével elegyítették az anyagokat a fiúk. A komposztforgatás alkalmával elvégezték a szitálást is. Az így kapott jó minőségű komposztot a növények alá helyezték, illetve jutott a füvesítés földjébe is belőle.

A felsős lányok az épület folyosóin található növényeket ültették át, mosták le, illetve metszették, ahol kellett. Az ültetésnél az előző évi szitált komposztot keverték bele a virágföldbe.    

A gimis lányok a szelektív gyűjtő edényeket sikáltákták meg, hogy ismét elfoglalhassák helyüket a folyosókon.

Mások az iskola környékét tisztították meg a szeméttől.

Volt egy csapatunk, akik az építkezés miatt leszerelt udvari játékokat rögzítették újra.

A rendezvény keretében egy vörös juhart is ültettünk. Azért esett a választásunk erre a fafajra, mert nem igényes a talajjal szemben, gyorsan nő és nem allergén növény. Vörös lombjában már az idén ősszel gyönyörködhettünk. Reméljük egy-két év múlva az évnyitón, ballagások és az évzárókon az árnyéka hűsít majd minket.

A szokásokhoz híven egy tál gulyással köszöntük meg résztvevőink munkáját. Az ebédért köszönetet kell mondanunk Kolláth Feri bácsinak és Németh Zoli bácsinak valamint az alapanyagok költségének kifizetéséért a  Kőrösi 17 diákjaiért Alapítványnak.

A rendezvényt a Rákosmente Környezetvédelmi Bizottsága által kiírt pályázatból szerettük volna megvalósítani, ám a pályázat elbírálására csak akciónk után került sor. A pályázatban vállalt kötelezettségeink teljesítésére a hétköznapokban keresünk majd végrehajtási lehetőséget.

A rendezvény bizonyította, hogy amit megtudtunk tenni közvetlen környezetünkért, azt megtettük!

Vendégünk volt a Jane Goodall Intézet
2021.10.06.

Kádár András, az intézet főtitkára tartott egy egyórás előadást az iskolánk felső tagozatának néhány osztályában. A foglalkozáson megismerhettük a Jane Goodall munkásságát, a csimpánzok intelligenciáját, sőt „versenyezhettünk” is velük.

Nagyon szépen köszönjük az izgalmas programot!

Az Állatok Világnapja alkalmából használt, törött mobiltelefonok és akkumulátorok gyűjtésébe kezdtünk, „Passzold vissza, Tesó” 
2021.10.04.

A Jane Goodall Intézettel együttműködve használt telefon gyűjtőakcióba kezdünk.

Ha nálatok is lapul otthon a fiók alján törött, rossz mobil, kimerült, kisméretű akkumulátor, akkor hozzátok be az iskolába, és dobjátok be a portánál található gyűjtődobozba! 

Talán bennetek is felmerült a kérdés, hogy miért van erre szükség, miért gyűjtjük a használt mobiltelefonokat. 

A készülékekben nemesfémek és úgynevezett háborús ércek is találhatók, amiket gyakran illegális bányákból ásnak ki. A bányák miatt pedig hatalmas erdőterületeket irtanak ki, így rengeteg állat pusztul el ennek következtében. A telefonok újrahasznosításával segíthetünk az élővilágnak és azoknak, akiket a bányákban dolgoztatnak, borzalmas körülmények között.

Meddig lehet behozni a telefonokat?                       

A telefonokat az Állatok Világnapjától, október 04-től, tudjátok leadni a portán elhelyezett gyűjtődobozban.

Akciónkat népszerűsítsétek környezetetekben! 

https://www.youtube.com/watch?v=_EzbVJIFHFE&list=UUZxhhLt0pUTa8GgAJGP4ndA&index=14

Autómentes nap Rákosmentén

Iskolánk két helyszínen képviseltette magát a rendezvényen.

A Zöld XVII civil szervezet két rendezvényén segédkeztünk. A „Rákosmente 17 pillanata” köztéri fotókiállítás megnyitóján hostes feladatokat látott el egy diákunk.

A Rákos-patak Civil Tudományos Projekt utolsó vízminőségmérésén jegyzőkönyvet írtunk, segítettünk a mérésben. A Podmaniczky Általános Iskola tehetség pályázatának vállalásait segítettünk végrehajtani. 21 tanuló szorgoskodott a mérőeszközök között.