Határtalanul

„Határtalanul Keresztúrról Keresztúrra”

Márciusban iskolánk negyven 10. évfolyamos diákja vett részt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 2.448.000 Ft-tal támogatott, „Határtalanul Keresztúrról Keresztúrra” címen megvalósult határon túli iskolai kiránduláson.

Partneriskolának a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnáziumot választottuk, akikkel az elmúlt hónapokban nemcsak kiváló munkakapcsolatot, de – ami egy ilyen együttműködés legnagyobb értéke – személyes, baráti kapcsolatokat is kialakíthattunk.

A kirándulás célja a Székelykeresztúron és környékén, valamint kerületünkben és környékünkön található 1848-as emlékhelyek felkeresése, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékeinek ápolása, valamint ehhez kapcsolódóan – a pályázat szándékainak megfelelően – a határon inneni és túli diákok együttműködésével megvalósuló termékek, így többek közt később is hasznosítható 1848-as társasjáték, és egy 1848-as diáknaptár elkészítése volt.

A támogatásnak köszönhetően minimális részvételi díjjal vehettek részt diákjaink a programon. Az előkészítő szakaszban egy facebook-csoportot hoztunk létre a kezdeti ismerkedésre. A csoport azóta is folyamatosan működik; a résztvevő diákok internethesználati szokásainak megfelelően a határokon átívelő kapcsolattartás kiváló eszközének bizonyult. Előkészítő órákon tájékoztattuk diákjainkat a székelység történetéről és jelenkori helyzetéről, néprajzi sajátosságairól, valamint az unitárius egyház és az erdélyi hitélet jellemzőiről.

 Megfelelően felkészülve indultunk Székelykeresztúrra, ahol jó hangulatban kezdtük a pályázati együttműködést. Magunk készítette fáklyákkal és kokárdákkal vettünk részt a csípős hideg ellenére is lelkes hangulatú felvonulásokon és a március 15-i ünnepi koszorúzáson. A legtöbben most vehettünk részt először unitárius istentiszteleten, és miközben felkerestük Petőfi legendai sírját és híres körtefáját, rendbetettük a fehéregyházi emlékhely környékét, jutott idő focizásra és esti táncházi mulatságra is. Hogy az élmény még teljesebb legyen, az oda- és visszaút során Erdély több természeti, történelmi és kultúrtörténeti értékét is útba ejtettük.

Az áprilisi viszontlátogatás legnagyobb élményét az „isaszegi csatában” való részvétel jelentette a negyven székelykeresztúri gimnazistának és négy kísérő tanáruknak, de kerületünk és fővárosunk több neves helyét – így a rákoscsabai katolikus templomot, 48-as honvédsírokat, vagy például a Batthyány-örökmécsest, 1848. március 15. pesti helyszíneit és a Parlamentet – is fel tudtuk keresni székelyföldi barátainkkal. Közben természetesen a tervezett projekttermékek, a társasjáték és a diáknaptár, továbbá 1848-as könyvjelzők és prezentációk is elkészültek.

Bár a programok szervezése és lebonyolítása sok fáradsággal járt, és a pályázat több eleme, így a bemutató előadás és a témanap még előttünk áll; mindannyian úgy érezzük, hogy hasznos és élménydús programokon vettünk részt, érdemes volt belevágni ebbe a pályázatba!

Diáknaptár

„Trianon – szétszakítva”
Határtalanul 2014 – Gimnáziumok közötti együttműködés

Iskolánk gimnáziumi tagozatáról már a második alkalommal vehetett részt negyven diák a Határtalanul pályázati projektben, amelynek a tárgya a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium ugyancsak negyven tanulójával, nyolc pedagógus részvételével folytatott együttműködés keretében egy trianoni emlékműsor és emlékfüzet elkészítése volt.

A projekt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, majd az annak a feladatait átvevő Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) 2.214.300 Ft-os támogatásával valósult meg.

Az előkészítő szakaszban egy facebook-csoportot hoztunk létre, amely lehetőséget adott a diákoknak a személyes találkozó előtti megismerkedésre. Az előkészítő órákon megismertettük a programban részt vevő diákokkal a székelység és az unitárius vallás jellemzőit, a XX. századi határváltozások erdélyi magyarságot érintő következményeit. Az első utazáson a trianoni emlékműsor és az emlékfüzet (leporelló) anyagának megtervezése mellett felkerestük az egykori (1920 előtti, illetve 1940-es) határokat, az világháborúk halottainak emlékhelyeit. A második utazás során a fővárosi és rákosmenti emlékhelyek felkeresése, megkoszorúzása mellett véglegesítettük a projekttermékeket, és sor került diákjaink közös Trianon-emlékműsorára. Értékelő órákon dolgoztuk fel a tapasztalatokat, bemutató órákon tájékoztattuk a 10. évfolyam többi diákját a projekt eseményeiről. Diákjaink szélesebb körének a bevonásával témanapon mutattuk be az idei és az elmúlt évek Határtalanul-projekttermékeit, pályázati programjait.

Az első találkozás sok maradandó élménye közül kiemelhető a helyiek rendkívül vendégszerető, barátságos magatartása és a személyes találkozás több, a második világháborút átélt helybeli, székelykeresztúri idős emberrel, akik az 1940-es magyar bevonulásról, a második világháború utáni újbóli román hatalomról tudtak sok megrendítő, személyes élményről beszámolni, amelyeket annak idején gyermekként éltek át. Ezek a visszaemlékezések segítettek „papírízű”, tankönyvi anyagból valóban személyes történelemmé formálni diákjaink számára a XX. század sorsfordító eseményeit.

Mindannyiunk számára felemelő élmény volt a részvétel Székelykeresztúr március 15-i programjain. A városi felvonulás és ünnepi műsor megmutatta, milyen őszinte ragaszkodással őrzi magyarságát, nemzettudatát a mai határoktól több száz kilométerre élő közösség.

A második találkozás meghatározó élménye volt a nagy sikerű Trianon-emlékműsor, amelyet kétszer is nagy nyilvánosság előtt adtunk elő. A tervezett program szerint a rákoscsabai közösségi ház udvarán lezajlott június 3-i kopjafaavatás után másnap iskolánkban lett volna fellépésünk, de a XVII. kerület vezetése felkért a központi, kerületi Trianon-megemlékezésen való szereplésre, így másodjára ott adtuk elő a műsorunkat. A sok próba és feszültség, lámpaláz után nagy élmény volt megtapasztalni a műsor óriási közönségsikerét és látni a fellépésekhez kevéssé szokott diákok felszabadultsággal vegyes büszkeségét a jól sikerült produkció után.

A pályázati programok mellett arra is jutott a szűkös időből, hogy a vendég diákok felkeressék a magyar főváros néhány nevezetességét. Jártunk velük a Városligetben, a budai várban és a pesti belvárosban, hazafelé indulva pedig a gödöllői kastélyt látogatták meg.

Ahogy saját honlapjukon írják beszámolójukban partnereink: “A hazavezető úton visszagondoltunk az elmúlt napok szépséges és érdekes élményeire, az új baráti kapcsolatokra, az együtt töltött időre, melyek emlékezetesek maradnak mindannyiunk számára.”

Élményeim a kirándulásról

Eljött a kirándulás napja. A buszon hátul ültem Lilivel, és mire észbe kaptam már meg is érkeztünk a Matrica Múzeum elé. Bementünk. Először egy érdekes bingó játékban vettünk részt, ami nagyon tetszett. Utána bepillantást nyertünk a múzeum kiállítására. Nagyon érdekes dolgokat tudtam meg, nekem mégis az tetszett a legjobban az egész kiállításon, amikor kakukktojásokat kereshet-tünk. Mindezek után átmentünk a régészeti parkba, ahol elsőként kézműveskedtünk egy kicsit. A program végére ékszerek és képek kerültek ki a kezeink közül. Mivel a sok kézműveskedés közepedte megéheztünk, megkóstoltuk az őskor egyik finomságát. Miután mindenki jóllakott butáskodtunk egy kicsit, például körültáncoltuk a tűzrakóhelyet Ruben haját bemutatva áldozatként. Majd fogócskázni kezdtünk és csináltunk pár csoportképet. Mint kiderült egy tömegsíron ugrándoztunk. Hoppá!!! Az idegenvezetés kicsit ijesztőbb dologgal folytatódott. Bementünk egy sírkamrába, ahol megnéztünk egy akkori temetkezési helyről szóló kisfilmet. Utána következtek a házak, ahol csomó olyan dolgot tudtam meg, amiket nem is gondoltam volna. A szabadidőben elmentünk az ajándékboltba meg a büfébe, és már indult is vissza a busz. Ezt egy részről nem bántuk, mert már nagyon fáradtak voltunk, más részről viszont sajnáltuk, hogy a hátunk mögött hagy-juk Százhalombattát. Nagyon jó volt a kirándulás, remélem nem akkor voltunk utoljára.

Orosz Margaréta 5.a.

Százhalombattai kirándulás

Egy szép napon megtudtuk, hogy kirándulni megyünk. A célpont: Százhalombatta. Elkezdtem készülődni az útra. Nem voltam még az iskolával kirándulni mióta Magyarországon élek. Izgalommal töltött el a kirándulás helyszíne. Mindig is érdekelt a történelem, ezért örültem a Régészeti Parknak. Anyu ellátott sok finomsággal az útra. Elérkezett a nap végre. Összegyűltünk a barátokkal, már a buszon viccelődtünk. Gyorsan elrepült az idő, és azt vettük észre, hogy már ott vagyunk. Eddig nem ismertem ezt a várost és nem tudtam mi az a „ Matrica „ múzeum. Most már tudom Matrica=Százhalombatta római nevével. Az idegenvezető nénivel bingót játszottunk. Ez is nagyon tetszett. Ezután átmentünk a Régészeti Parkba. Itt megkóstoltuk az őskori lepényt. Nem lesz a kedvencem. A lekvárral finom volt. Utána kézműveskedtünk, csináltunk gyűrűt és karkötőt is. Ajándékba adtam a nővéremnek aki nagyon örült neki. A rézképnek nagyon örült az anyukám. A halomsírokban tett látogatás nagyon érdekes volt. A filmvetítésből sok mindent megtudtunk az őseink életéről. A kiállított tárgyak mindegyike élménnyel lesz nekem. Ilyen izgalmak között elrepült az idő és elindultunk hazafelé. Az egész kirándulás nagyon tetszett.

Véber Ruben 5.a.

Határtalanul Erdély 2015

Iskolánk gimnáziumi tagozatáról már a harmadik alkalommal vehetett részt negyven diák a Határtalanul pályázati projektben, amelynek témája ezúttal középkori építészetünk, Árpád-házi királyok és szentek fennmaradt emlékeinek a feldolgozása volt, és amely során partneriskolánk, a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium ugyancsak negyven tanulójával, nyolc pedagógus részvételével folytatott együttműködés keretében egy művészettörténeti füzetet és egy kiállítást hoztunk létre.

A projekt az Emberi Erőforrás Minisztérium (EMMI, lebonyolító: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, EMET) 2.385.000 Ft-os támogatásával valósult meg.

Az előkészítő szakaszban egy facebook-csoportot hoztunk létre, amely lehetőséget adott a diákoknak a személyes találkozó előtti megismerkedésre, és az azóta is „élő” kapcsolat megőrzésére. Az előkészítő órákon megismertettük a programban részt vevő diákokkal a székelység és az unitárius vallás jellemzőit, továbbá a projekt témájául szolgáló középkori építészetünk és a magyar szentkultusz jellemzőit. Felkészülten indultunk Székelyföldre, ahol felkerestük és dokumentáltuk számos fennmaradt középkori emlékünket, de a pályázati teendők mellett jutott idő egyéb színes programokra és a személyes kapcsolatok építésére is rendkívül vendégszerető, szívélyes vendéglátóinkkal. Már barátokként fogadtuk a hozzánk látogató székely csoportot, akiknek iskolánkat is bemutattuk, valamint a jó hangulatú és tartalmas fővárosi programok mellett szigethalmi és nógrádi országjárást is szerveztünk a pályázati feladatok teljesítésére. Értékelő órákon dolgoztuk fel a tapasztalatokat, bemutató órákat tartottunk a programban részt nem vett diákoknak az utazások eseményeiről, élményeiről. Témanapon összegezzük a projektet, az elkészült tablók és művészettörténeti füzet pedig hosszabb távon is megőrzi közös tevékenységünk eredményét.

A székelyföldi úton részt vett diákok és tanárok számára egyaránt felejthetetlen élmény volt a sok középkori templom felkeresése között a nagygalambfalvi református templomban tett látogatásunk, elsősorban a helyi lelkész előadása miatt. Részlet az értékelő órákon írt diákfogalmazásokból: „Sose fogom elfelejteni a nagygalambfalvi templom papját és nem azért, mert hidegben, fáradtan hallgattuk több mint egy órán keresztül, hanem azért, mert ennyire szívből még sose hallottam embert beszélni. Minden érzelmet, ami benne lakozott, átadott nekünk”, „nagyon szépen elmesélte nekünk Erdély és Magyarország történelmi múltját. A végén kitért arra is, milyen fontos a bárhol élő magyarok összetartása.”

A második út meghatározó élményei is a személyes megnyilvánulások voltak. Több helyszínen, így a pásztói múzeumban, a tereskei és az ócsai templomban vagy a szigethalmi Emese Parkban is olyan, hivatásuk iránt elkötelezett, kiváló idegenvezetőkkel találkoztunk, akiknek a szavai nagyon mély és tartós emléknyomokat hagytak a résztvevőkben. Különösen nagy élmény volt az ott levő diákoknak az Emese Park kísérleti régészeti munkájának megismerése, ahol az ismertető gyakorlati tevékenységgel is párosult; az államalapítás korával kapcsolatos interaktív előadás során kérdéseket tehettek fel, fegyvereket vehettek kézbe, evezhettek, íjjal lőhettek, illetve beléphettek Árpád-kori rekonstruált földházba. Vendégeink a többször rendkívül barátságtalanná vált időjárás ellenére is pozitív élményekkel, új barátságokkal és a viszontlátás reményében indultak haza, Székelyföldre.

 

Határtalanul Felvidék 2015

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) Programigazgatósága a „HATÁRTALANUL!” Program keretében a határon túli magyarság magyarországi diákokkal való megismertetését tűzte ki céljául. Ennek érdekében pályázatot hirdetett közoktatási intézmények számára, magyarlakta területekre irányuló tanulmányi kirándulások támogatására.

2012 óta sikeresen pályázunk azért, hogy hetedikes diákjainkat elvihessük Erdély, Kárpátalja és a Felvidék csodálatos tájaira.

Ebben a tanévben „Polgárvárosok és polgárok a Felvidéken” címmel pályáztunk, és 908700 Ft-os támogatást kaptunk az 5 napos program megszervezéséhez.

Az útvonaltervet úgy alakítottuk ki, hogy az 5. 6. és 7. osztályos történelem, földrajz, biológia, magyar irodalom, hon-és népismeret tantárgyak tananyagához illeszkedjen, valamint bővüljön tanulóink művészeti órákon szerzett ismerete.

A gyerekek nagyon várták a kirándulást. A Határtalanul! témanapon élménybeszámolókat hallgattak, szép képeket néztek. Alig várták, hogy hasonló élmények részesei legyenek. Az előzetes feladatokat az előkészítő órán megkapták, az idegenvezetői szerepre alaposan felkészültek.

A kiránduláson fegyelmezetten viselkedtek, az adott helyszíneken elmondták a kiselőadásukat, melyet a társaik csöndben, figyelmesen meghallgattak.

 A földrajz, biológia, történelem és művészettörténet órákon sokat hallottak már azokról a történelmi eseményekről, melyeknek a helyszínein jártunk, a magashegységek formakincseiről, melyet most megtapasztalhattak. A gótika, reneszánsz, copf stílus jellemzőit felismerték a templomok és más épületek megfigyelésekor. Mindenkinek nagy élményt jelentett a jégbarlang és a Sucha Belán tett kirándulás.

A városokat járva elgondolkoztunk azon, hogyan éltek itt régen az emberek. Gyönyörködtünk a szép épületekben, templomokban, várakban.

Kassán megelevenedett számunkra a Rákóczi-korszak, Lőcsén a zápor után jókedvűen sétáltunk a városközpontban, majd megettünk egy adag pizzát. A bányavárosok csodás környezete mindenkit magával ragadott.

Utunk során láttuk a távolban a Magas-Tátra hófödte csúcsait.

Megnéztük a Garam forrásvidékét, ellátogattunk a Dobsinai-jégbarlangba. Felmásztunk a szepesi várhoz, ahol átéltünk egy zivatart. Felfedeztük a vár minden szegletét, néztük a szép kilátást.

Nagy élmény volt a Szlovák Paradicsomban tett kirándulás, ahol egy patak mentén haladtunk, néha bele-belecsúsztunk a vízbe, de jókedvűen haladtunk előre. Egyes szakaszokon láncokba kapaszkodtunk, máshol létrán másztunk, végül kellemes erdei környezetben sétaúton haladtunk. Felejthetetlen élménye volt ez a kirándulásnak.

Kokava-Línián volt a szállásunk, jól éreztük magunkat. Finom reggeliket és vacsorákat kaptunk, utolsó este tábortűz mellett játszottunk és énekeltünk. Lovagolhattunk, kvadozhattunk, íjászkodhattunk kedvünkre a szállás területén.

Hazaérkezésünk után a gyerekek élménybeszámolót tartottak azok számára, akik majd hetedikesként mehetnek hasonló szép kirándulásokra.

Nagyon örültünk a lehetőséget, hogy 5 csodálatos napot tölthettünk együtt a Felvidéken.

 

Határtalanul 2016 Erdély

Gimnáziumi tagozatunk negyven diákja és négy pedagógusa utazott Székelykeresztúrra 2016 márciusában az EMMI (Emberi Erőforrás Minisztérium, lebonyolító az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő) által kiírt Határtalanul! pályázaton elnyert 2394000 Ft-os támogatásnak köszönhetően. „A víz szalad, a kő marad” – Wass Albert szavait választottuk mottóul a Kárpát-medence kőzeteit és gyógyvizeit tanulmányozó projektünkhöz. Immár négyéves partneriskolai kapcsolat tapasztalatai alapján szerveztük meg a programot, így együttműködésünk a Berde Mózes Unitárius Gimnáziummal a pályázat megvalósításának sok bürokratikus nehézsége ellenére sikeresen alakult.

Diákjaink nagy érdeklődéssel várták az előkészítő órák felkészítése, valamint a facebook-csoportban kezdett ismerkedés után a személyes találkozásokat is, amelyek során létrehoztuk tervezett projekttermékeinket, amelyek a továbbiakban tanítási segédeszközökként szolgálnak majd iskolánkban. Székelyföldön maradandó élményeket szereztünk többek közt Csíksomlyó, a Hargita, a Tordai-hasadék, a korondi és homoródfürdői borvíz-források vagy a fiatfalvi iszapvulkánok és a Rák-tó úszó szigetének felkeresése során. Ellátogattunk Tamási Áron szülőházába, a madéfalvi veszedelem emlékművéhez és a szászkézdi erődtemplomba is. Sétáltunk Segesvár ódon hangulatú utcáin és Székelyudvarhely belvárosában. Diákjainkra mély benyomást tett a leereszkedés a parajdi sóbánya mélyébe, március 15. látványos megünneplése Székelykeresztúron, a Petőfi legendai sírját is útba ejtő hegymászás a Jézuskiáltóra, de emlékezetesek maradnak számukra a kollégiumi szálláson töltött esték is.

Partneriskolánk diákjai áprilisi magyarországi utazásukon Budapest és a Duna-kanyar földrajzi és történelmi nevezetességeivel ismerkedhettek meg. Váci séta követte a Naszály hegyével való ismerkedést, busszal kompoltunk át – nem kis izgalmak közepette – a Dunán Visegrádra, ahol a fellegvárat és a palotaromokat is felkerestük. Fővárosunk gyógyvizeinek és barlangjainak tanulmányozása mellett a Gellérthegyről gyönyörködhettünk a budapesti panorámában, a Libegő váratlan leállítása miatt sziklamászóként is felküzdöttük magunkat a János-hegyre az Erzsébet-kilátóhoz, a margitszigeti romokat pedig éjszaka, a telefonok vakufényeiben láttuk, mivel a zsúfolt programba csak így fért bele. Azért jutott idő még némi plázázásra, továbbá vetélkedőre és vidám karaoké-partira is a Kőrösiben.

A jó hangulatban töltött napok végén mindannyian sajnálattal éltük meg a projekt lezárulását, de bízunk az iskoláink közötti gyümölcsöző kapcsolat fennmaradásában, a további találkozásokban. A jövő évi program megvalósulása már biztosra vehető, hiszen a következő, ezúttal irodalmi témájú pályázatunk már nyert a 2016/17-es tanévre kiírt pályázaton.

Határtalanul Székelykeresztúr 2017

Gimnáziumi tagozatunk negyven diákja és négy pedagógusa utazott Székelykeresztúrra 2016 márciusában az EMMI (Emberi Erőforrás Minisztérium, lebonyolító az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő) által kiírt „Határtalanul! – együttműködés gimnáziumok között” pályázaton elnyert 2393000 Ft-os támogatásnak köszönhetően.

A korábbi évek történelmi, művészettörténeti, földrajzi témájú pályázatai után ezúttal irodalmi tárgyú pályázati projektet valósítottunk meg „Ifjú szívekben élek s mindig tovább…” mottóval, erdélyi és budapesti kötődéssel egyaránt rendelkező nagy magyar íróink emlékeit felkutatva.

Partneriskolánkkal, a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium tanáraival és diákjaival együttműködve Ady Endre, Petőfi Sándor és Tamási Áron életét, személyiségét és munkásságát ismerhettük meg alaposabban, miközben ellátogattunk Érmindszentre Ady, Farkaslakára Tamási szülőházához, de jártunk Petőfi utolsó éjszakájának és legendai sírjának helyszínein is. Láthattuk, hogy Tamási Áron nevét Székelyudvarhelyen, Petőfiét Székelykeresztúron, Adyét Nagyváradon őrzik iskolák is, fenntartva az erdélyi fiatalság körében ezeknek a szellemi nagyságoknak az emlékét.

A pályázati projekt mellett részt vehettünk jó hangulatú székely táncházban, felkerestük a csíksomlyói búcsúk helyszínét, a csíkszeredai Mikó-vár és a sepsiszengyörgyi Székely Nemzeti Múzeum kincseit, fagyoskodtunk Brassó híres fekete templomában és gyönyörködtünk a Király-hágó tetejéről nyíló panorámában.

Partneriskolánk diákjait vendégül látva folytattuk az irodalmi kalandozásokat a Petőfi Irodalmi Múzeumban és az Ady Emlékmúzeumban, tiszteletünket tettük nagy íróink szobrainál, jártunk Petőfi nagy napja, 1848. március 15. több helyszínén, a Landerer nyomda egykori épületénél és a Nemzeti Múzeumban. Közben nézelődtünk a Duna-korzón, a Vörösmarty téri vásárban, hajóztunk a Dunán, sétáltunk a Hősök tere és a budai vár látnivalói között, no és megalkottuk projekttermékeinket, a székelység sajátosságait bemutató és íróink emlékét felidéző irodalmi műsorunkat és a nagy magyar írók emlékhelyeit bemutató kiállítás tablóit. Székelykeresztúri vendégeink kőrösis programjáról a Rákosmente Televízió is tudósított.

Szomorúan búcsúztunk el a Berde Mózes Gimnázium diákjaitól és tanáraitól budapesti utazásuk végén, de bízunk benne, hogy a most született új barátságok a hatszáz kilométeres távolság ellenére is megmaradnak hosszú távon is.

Kárpátalja 2017

Iskolánk, a Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium már öt éve vesz részt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetetett és támogatott „Határtalanul!” pályázatokon. Hetedikes tanulóink évről évre a Felvidék, tizedikes gimnazistáink Erdély tájait járják be, szép élményeket gyűjtve és remélhetőleg tartós ismeretségeket kötve partneriskolánk diákjaival. Ebben a tanévben először Kárpátaljára is eljutottunk, a „Határtalanul! – Kárpátaljai akcióprogram” pályázatán nyert 2.394.600 Ft-nak köszönhetően. 2017. március 27-31. között gimnáziumi tagozatunk 36 diákja látogatta meg Munkács, Ungvár, Beregszász történelmi nevezetességeit, és ismerkedhetett meg a kárpátaljai magyarság mindennapjaival. Jártunk görög katolikus fatemplomban, kalandos túrán másztunk fel Huszt híres romvárának bús düledékeihez, jártunk a beregszentmiklósi várkastélyban Zrínyi Ilona egykori szobájához vezető titkos folyosóban, a Vereckei-hágó tetején körbepillantva pedig láttuk ugyanazt a tájat, amely egykor a honfoglaló magyarság szeme elé tárult a Kárpát-medencébe érkezve. Emellett megismerkedtünk a helyi néprajz jellemzőivel a viski tájházban, fejet hajtottunk a második világháború utáni „málenkij robot” sokezer magyar halottjának emléke előtt Szolyván, és mindenütt láthattuk a jelenlegi ukrajnai háború hőseinek emlékhelyeit is. Diákjainkra mély benyomást tettek a nevetlenfalusi partneriskolában látottak, ahol a saját szemünkkel győződhettünk meg arról, sok szempontból milyen mostoha körülmények között végzik mindennapi munkájukat az ottaniak. Diákjaink adományából egy pingpong-asztallal és egy új laptoppal bővült iskolájuk eszközkészlete. Nagy szeretettel fogadtuk aztán a tőlük érkező csoportot április végén, akik öt napon keresztül ismerkedtek Budapest nevezetességeivel, és egy rövid látogatást tettek iskolánkban is, ahol egy köszöntő műsorral igyekeztünk viszonozni azt a szíves vendéglátást, amelyben ők részesítettek minket. Terveink szerint, amennyiben a következő évek pályázatai lehetővé teszik, hosszú távú partneriskolai kapcsolatot alakítunk ki velük, évről évre ismétlődő utazásokkal.

Székelykeresztúr 2018

2018-ban már hatodik alkalommal vett részt iskolánk gimnáziumi tagozata „Határtalanul!” együttműködésben a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnáziummal. A megnövekedett pályázati keretösszegnek köszönhetően minden eddiginél több, négymillió-négyszázezer forint állt rendelkezésünkre a két utazásból álló projekt megvalósítására. A tavalyi Arany-emlékév és a sok székelykeresztúri Petőfi-emlék összekapcsolásával az 1848-as forradalom 170. évfordulóján ezúttal a két, 1848-as nemzetőrként is összekapcsolódó pályafutású költő-barát, Arany János és Petőfi Sándor ma élő emlékezetének felkutatását és online, bárki által elérhető térképen való megjelenítését választottuk projektünk témájául.

A márciusi, öt napos erdélyi utazáson a pályázati helyszínek (Nagyszalonta, Székelykeresztúr, Fehéregyháza) mellett jártunk Kolozsváron Mátyás király szülőházánál, a parajdi sóbányában, a korondi vásárban, a Gyilkos-tónál, a csíksomlyói kegytemplomban, a madéfalvi veszedelem emlékművénél, a bögözi műemlék templomban és a tordai katolikus templomban, ahol 450 éve, 1568-ban a világon elsőként mondták ki a vallásszabadságot.

Részt vettünk Székelykeresztúr március 15-i megemlékezésein, az ünnep előestéjén a fáklyás felvonuláson, az ünnepi koszorúzáson és műsoron, amelyet a város főterén az idén 225 éves partneriskolánk diákjai adtak, nagy sikerrel. Az első napok esős időjárása után gyönyörű napsütésben másztunk fel a Jézuskiáltó hegyére, ahonnan a város látképében gyönyörködtünk, lefelé pedig elmentünk Petőfi „legendai sírja” mellett. Vendéglátóink igazi székely táncházba is meginvitáltak minket. Igaz, az egyik nap programja teljesen felborult, mert az árvízveszély miatt lezártak egy hidat, így Medgyesre és Berethalomba nem jutottunk el, de a hirtelen megszervezett „pót-program”, a csíkszeredai Mikó-vár, a homoródfürdői borvíz-forrás és Székelyudvarhely felkeresése kárpótolt minket az elmaradt élményekért.

Április 16-20. között a székelykeresztúrról érkezett csoportot fogadtuk és kalauzoltuk Magyarországon. Debrecenben ismerkedtek Arany János ott töltött éveinek emlékeivel és a várossal, majd jártunk többek közt a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a Hadtörténeti Múzeumban, a kerepesi temetőben nemzetünk nagyjaink sírjainál, Dömsödön a Petőfi-tölgyfánál; Szalkszentmártonban a Hrúz Mária kemencéjében sült lángost kóstolhattuk meg, de sétáltunk a Margitszigeten Arany tölgyfái alatt is. Szerencsére ezen az úton az időjárás is tökéletes volt, nagyon szép időben jártuk végig a budai várnegyed történelmi utcáit, a belváros és a Duna-korzó szép helyeit, este pedig a Gellérthegyről gyönyörködtünk a budapesti panorámában. Még arra is jutott idő, hogy – mielőtt a kőrösis „folyosóbál” rendezvényébe bekapcsolódva iskolánkba látogatott a székely csoport – kis hajókiránduláson keressük fel a MÜPA-t, ahol érdekes információkat hallhattunk a létesítményről, és még egy filmforgatás kulisszatitkaiba is bepillanthattunk. Miután elkészítettük projekttermékünket, búcsút vettünk székelyföldi barátainktól, akik a hazaúton még a gödöllői Királyi Kastélyt is felkeresték. Remélhetőleg hosszan tartó barátságok születtek a rákoskeresztúri és a székelykeresztúri diákok között a program során.

Kárpátalja 2018

Ebben a naptári évben már másodszor utazott iskolánk gimnazista csoportja Kárpátaljára, ugyanis az EMET 4.473.000 Ft-os támogatásának köszönhetően a tavaszi után ismét lehetőségünk nyílt egy „Határtalanul!” pályázati projekt lebonyolítására. A nevetlenfalusi iskola után ezúttal a Péterfalvai Református Líceum volt a partnerünk, a pályázat témája pedig – az 500. évforduló kapcsán – a reformáció emlékeinek felkeresése és megismerése Kárpátalján és Magyarországon. Negyven diákunk négy kísérő tanárral 2017. október 11-15. között utazott Kárpátaljára. Az első napon Kölcsey szatmárcsekei síremlékének felkeresése után átkeltünk a határon, a délutánt Beregszászon, az estét mezőgecsei szállásunkon töltöttük. Másnap kelet felé indultunk, a királyházai Nyalábvár után Huszt várának híres romjait másztuk meg, onnan a város református templomába mentünk. Miután körbenéztünk a szeklencei görög katolikus templomban is, újabb református templomok következtek Visken és Técsőn. A következő napon északnak vettük az irányt. Munkács és Beregszentmiklós várai után a Vereckei-hágón gyönyörködtünk az őszi tájban, visszafelé megálltunk a szolyvai emlékparkban és sétát tettünk a beregvári kastély romantikus parkjában. Már besötétedett, mire a nemrég elhunyt Gulácsy Lajos református püspök tiszteletére kialakított emlékparkhoz értünk Munkácson. A negyedik nap programját a gyönyörű csetfalvai templomban kezdtük, onnan mentünk Péterfalvára, partneriskolánkhoz. Péterfalván nemcsak az iskolával ismerkedtünk és adományainkat (könyvadományt és négyszáztízezer forintnak megfelelő értékű hrivnyát, amelyből téli tüzelőt vettek) adtuk át, hanem egy hangulatos vidámparkban is kipróbálhattunk néhány múlt századi hangulatú játékot. Délután bekapcsolódtunk a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet rendezte reformációs megemlékezésbe, majd szabad program következett, ahol sajnos ízelítőt kaptunk az újabban felerősödő magyarellenes ukrán nacionalizmusból is. Szerencsére hazafelé is gyorsan átjutottunk a határon, a visszaúton Nyírbátorban tartottunk pihenőt, közben megtekintve a Báthory-várat és a gótikus református templomot. Október 27-31. között fogadtuk Magyarországon a partneriskola csoportját. Érkezésükkor megmutattuk nekik iskolánkat, megismerkedtek Kőrösi Csoma Sándor életével és munkásságával, valamint bekapcsolódhattak az épp folyó gólyanap eseményeibe. Folytatva a reformáció emlékeinek tanulmányozását, lelkes kőrösis gimnazistáink kalauzolásával jártak az Evangélikus Múzeumban, a Bibliamúzeumban, a Kálvin téri református templomban, a Nemzeti Múzeum reformációs kiállításán, de az érdeklődőbbek Budapest nevezetességeivel is megismerkedhettek. Belefért a programba egy vidéki kirándulás is, amelynek során – sajnos esős, szeles időben – Kecskemét nevezetességei és planetáriuma mellett az ócsai református templomot kerestük fel; ott egy, a reformáció 500. évfordulója tiszteletére szervezett, emelkedett hangulatú ünnepi istentiszteleten vettünk részt. A péterfalviak vásárlási igényeiket a dunakeszi Auchanban elégíthették ki az utolsó itt töltött délutánon, másnap pedig bizonyára sokféle élménnyel gazdagodva indultak haza Kárpátaljára.

Kárpátalja 2018 II.

Kőrösisek Kárpátalján – „Határtalanul”

Harmadik alkalommal utaztak a Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium diákjai és tanárai a „Határtalanul – Kárpátaljai szolidaritási program” keretében Ukrajnába, hogy eljuttassuk adományunkat partneriskolánknak, és hogy ismerkedjünk a kárpátaljai tájakkal, magyar emlékekkel és az ott élő magyar emberekkel.

Öt napos októberi utazásunkat az EMET pályázatán nyert 2.395.000 Ft tette lehetővé. A szervezést ezúttal megnehezítette a két ország között keletkezett diplomáciai feszültség, magyarellenes incidensektől tartva sokan lemondták a részvételt, így a tervezett negyven helyett végül csak harmincöt gimnazista vett részt az utazáson.

Szerencsére magyarellenességnek nyomát sem láttuk az úton, Kárpátalján csupa szép élményben volt részünk. Gyönyörű őszi időben teltek a kirándulás napjai, kellemes szállásról és bőséges ellátásról gondoskodtak mezőgecsei szállásadóink, felejthetetlen, zenés-táncos-bográcsos-focis fogadtatásban részesítettek minket partneriskolánk tanulói és tanárai az ukrán-román határ menti Nevetlenfaluban, ahova 410.000 Ft értékben számítástechnikai eszközöket és 1100 db könyvet vittünk adományként. Közben – pályázati témánkként elsősorban magyar művészek kárpátaljai emlékeit kutatva – végigsétáltunk Beregszász belvárosának számtalan magyar szobra és emléktáblája között, Csetfalván Móricz Zsigmond családjának emlékeit találtuk meg a református templomban, felmásztunk Munkács várába, megkerestük Munkácsy szülőházának a helyét, buszunkkal feldöcögtünk a Vereckei-hágóra, ahonnan betekinthettünk a napsütötte, az ősz ezer színében pompázó Kárpát-medencébe, Tiszacsomán a honfoglaló magyarokról, a szolyvai emlékparkban pedig a sztálinizmus helyi áldozatairól emlékeztünk meg.

Kárpátaljai különlegességként jártunk a beregszentmiklósi reneszánsz kastélyban, amelyet egy helyi festő próbál magánvállalkozásban üzemeltetni és apránként felújítani, megmutatva a látogatóknak Zrínyi Ilona és Thököly Imre valaha volt első randevújának a helyszínét is, valamint egy retró hangulatú vidámparkban Tiszapéterfalván, amelyet ugyancsak egyedül tart fenn egy kitartó vállalkozó, hullámvasút-üzemeltetéstől karbantartáson át a lehullott levelek felsöpréséig mindent maga elvégezve. Utolsó ott töltött napunkon Huszt várának „bús düledékei” között idéztük fel Kölcsey gondolatait, Nagyszőlősön Bartók szobránál készítettük el csoportképünket, este pedig fergeteges Bereg-vidéki táncházzal zártuk a napot. Pozitív élményként tapasztalhattuk meg még azt is, hogy első ottjártunk óta sokat javult a – legendásan rossz – helyi úthálózat minősége is, sokfelé épp most folyt az új utak aszfaltozása.

Az egyetlen kellemetlen élmény a hazaúton várt minket, amikor ungvári sétánk után nyolc és fél órás várakozásra kényszerültünk a záhonyi határátkelőhelyen. Bár emiatt késő éjjel értünk haza, diákjaink ezt a kellemetlenséget is jókedvűen, az együtt töltött napok vidám hangulatú megnyújtásaként élték meg.

Reméljük, máskor is lesz még lehetőségünk hasonló utazásra!

Brassó 2019

A tavaly létrejött partnerkapcsolat alapján a 2018-2019-es tanévben első alkalommal valósítottunk meg közös Határtalanul pályázati projektet a brassói Áprily Lajos Főgimnáziummal. A HAT-18-02-0136 azonosítójú pályázat az EMET által megítélt 4.714.000 Ft-os támogatásnak köszönhetően valósult meg. A pályázat kezelését a tanév közben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vette át. Pályázati projektünk témája és címe: Kőrösi Csoma Sándor emlékezete.

A 2019. április 1-5. közötti első utazáson először Nagyenyeden álltunk meg, ahol Kőrösi egykori iskolája, a Bethlen Gábor Kollégium mellett a várat is megnéztük. A Brassóval való esti ismerkedés után másnap Sepsiszentgyörgyre mentünk, ott a Székely Nemzeti Múzeum felkeresése után Kőrösi emléktábláját kerestük fel. Zágonban Mikes Kelemenre emlékeztünk a hirtelen támadt hóesésben, majd Kőrösi Csoma Sándor szülőfalujába buszoztunk tovább. Csomakőrösön a templom és az emlékkiállítás mellett egy székely lakóházat is megnéztünk, kisétáltunk a falu határában levő Csoma-telek emlékfáihoz és megkoszorúztuk a nagy tudós szobrát is. Kovásznán a késői ebéd után ugyancsak a Csoma-szobor következett, de a Pokolsár nevű kénes gázszivárgásba is beleszagoltunk. Másnap a szászhermányi és a prázsmári erődtemplomok, az alsócsernátoni Haszmann Pál Múzeum és Kézdivásárhely következett, ahol vásárlási lehetőség mellett Gábor Áron szobrát tekintettük meg. A napba még a barcarozsnyói parasztvár is belefért, ahol a jó levegőn a régi falak között sétálgatva a szép kilátásban is gyönyörködhettünk. Az utolsó Erdélyben töltött napot brassói városnézéssel és partneriskolai programokkal töltöttük, majd április 5-én a hosszú hazaútra indultunk.

Az első utazáson megvalósított programelemek: 1. Nagyenyed, Kőrösi-emléktábla, 2. Sepsiszentgyörgy, Kőrösi-emléktábla, 3. Csomakőrös, a Csoma-szobor és az emlékfák felkeresése, 4. Csomakőrös, az emlékkiállítás és a templom meglátogatása, 5. a kovásznai Csoma-szobor felkeresése, 6. az együttműködés áttekintése, a gyűjtött információk rendszerezése a brassói partneriskolában.

A brassói Áprily Lajos Főgimnázium csoportjának április 29-május 3. közötti magyarországi látogatása során a diákok feladatlappal járták végig a Mátyás-templom környékét, vezetéses programon vettek részt a Parlamentben, a Nemzeti Múzeum kiállításain, május elsején pedig Eger történelmi és kulturális nevezetességeivel ismerkedtek. A világkülönlegesség Camera Obscura, az „egri csillagok” emlékeit őrző vár és a minaret körbejárása után Kőrösi Csoma Sándor emlékét és a buddhizmus jellemzőit is tanulmányozták a tari Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark kiállításán és működő sztupájában. Vendégül láttuk őket iskolánkban, ahol névadónk domborművét is megkoszorúzták, de az oldottabb programok sorában jártak a budapesti Állatkertben, az Erkel Színházban pedig a Háry János előadását nézhették végig.

A második utazás során megvalósított programelemek: 1. Kő Pál Kőrösi-domborművének a megkoszorúzása iskolánkban, 2. Csoma szobrának a felkeresése a Városligeti fasorban, 3. A kőbányai Liget téri Csoma-szobor felkeresése és dokumentálása, 4. A kőbányai Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Központban levő Csoma-szobor felkeresése, 5. Érd, Földrajzi Múzeum, Kőrösi Csoma Sándor szobra, 6. Tar, Kőrösi Csoma Sándor Békesztupa és emlékkiállítás meglátogatása és a helyszíneken látottak dokumentálása. A program végén összeállítottuk pályázati projekttermékünket, a Kőrösi Csoma Sándor emlékezetének erdélyi és magyarországi ápolását bemutató emlékalbumot.

A pályázati és szabadon választott programok mellett az esték vidám városi sétákkal, nagy beszélgetésekkel teltek, a búcsú pillanataiban pedig már a folytatás, a következő találkozások programjainak a tervei fogalmazódtak meg bennünk

Székelykeresztúr 2019

Hetedik alkalommal utaztak a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium diákjai a Határtalanul pályázat keretében Székelykeresztúrra, hogy part­neriskolánk, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium diákságával és tantestületével, valamint a székely­földi kisváros lakosságával együtt ünnepeljék 2019. már­cius 15-én az 1848-as forradalom hőseit.

Az ünnep napján kis ünnepség keretében koszorúztuk meg Berde Mózes és Orbán Balázs szobrát partneriskolánk udvarán, majd az unitárius istentisztelet után a város diákságának emelkedett hangulatú ünnepi felvonulásán vet­tünk részt. A főtéren mi is elhelyeztük koszorúnkat Petőfi Sándor szobránál, ezután pedig meghallgattuk az ünnepi beszédeket, vé­gignéztük a jeles alkalomra készült ünnepi műsort.

Pályázati projektünkben a középkor emlékeit kutattuk és dokumentáltuk, így a március 12-16. közötti utazás során Kolozsváron A Szent Mihály templomot, a Farkas utcai református templomot, Mátyás király szülőházát és a Kolozsvári-testvérek Sárkányölő szent György-szobrát kerestük fel, Tordán, Szászkézden, Segesváron, Székelyderzsen és Bögözön a legszebbek közé tar­tozó erdélyi templomokat néztük meg, Marosvásárhelyen a vártemplomot és a várat, Székelyudvarhelyen a Székelytá­madt-vár romjait jártuk körbe.

Ezek mellett nézelődtünk a korondi kirakodóvásáron, bor­vizet kóstoltunk Homoródfürdőn, leereszkedtünk a paraj­di sóbányába, sírjaiknál emlékeztünk meg Orbán Balázs­ról és Tamási Áronról, a fehéregyházi emlékműnél pedig a segesvári csatáról és Petőfi haláláról is.

Természetesen arra is jutott idő, hogy a partnerisko­la diákjaival közös programokon vegyünk részt, amelyek során néptáncokat is tanulhattunk, labdarúgó- és kosár­labda-meccseket játszottunk, és persze esténként vidám hangulatú beszélgetéseket folytattunk. Szerencsére az idő­járás is kedvezően alakult, csak a hazaút napjának reggelén szemerkélt az eső.

Április 15-19. között a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium negyven diákja jött hozzánk tanáraik kíséretében, hogy a pályázati projekt témájának megfelelően felkeresse hazánk néhány kiemelkedő középkori építészeti és művészeti emlékét, valamint – remélhetőleg – életre szóló barátságokat kössön a kőrösis diákokkal.

A barátságok kialakulását és fennmaradását nemcsak az iskolánk tavaszi szünet előtti Csoma-napi programjainak záró eseményén, a Kőrösi Underground Fesztiválon (KUF) tett látogatás, hanem a már régóta működő közös Face­book-csoport léte is elősegítheti.

Vendégeinket körbekalauzoltuk Budapest nevezetességei között; jártak a budai Várnegyedben, a Budapest Történeti Múzeumban, a Margitszigeten a domonkos kolostor romjainál és a Belvárosi plébániatemplomban. Körbejártak a pesti belváros sétálóutcáin és plázáiban, éjszakai túrát tettek a Gellérthegyre, ahonnan fővárosunk panorámájában gyönyörködtek, hajóztak és kom­poltak a Dunán, vidéki kirándulásuk során pedig Visegrád és Esztergom kulturális emlékeinek (Királyi palota, Bazilika, Vármúzeum, Keresztény Múzeum) megtekintése mellett egy párkányi sétára is jutott idő, ahol a székely gimnazisták valóban „határtalanul” járhattak át egyik országból a másikba.

Mindannyian sajnáltuk, hogy ilyen rövid volt az itt töltött idő és máris haza kellett indulnunk, de reméljük, az Erdélyben kötött és Budapesten megerősödött diákbarátságok legalább olyan tartósak lesznek, mint iskoláink intézményi szintű partnerkapcsolata!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Erdély 2022 I.

A trianoni döntés századik évfordulójára tervezett, két évet csúszott projekt célja az volt, hogy diákjainkkal megismertessük Magyarország XX. századi határváltozásait, felkeressük az 1920 előtti és az 1940-44 közötti határvonalakat, megemlékezzünk a magyarságot szétszakító eseményekről, és tudatosítsuk tanulóinkban, hogy a politikai határok által szétszakított Kárpát-medencei magyarság továbbra is egy kulturális közösséget alkot. Partnerintézményünkkel közösen Trianon-emlékműsort hozunk létre, amelyet Rákoscsaba trianoni megemlékezésén adtunk elő.

Erdélyi utunkon (2022. május 19-23.) első helyszínünk Kolozsvár volt: városnézés (Mátyás-szobor és szülőház), a házsongárdi temetőben a két világháború közötti jeles személyiségek (pl. Jancsó Béla, a korabeli magyar irodalom lelkes szervezője), valamint partneriskolánk névadója, Berde Mózes sírjának a felkeresése. Kirándultunk az ezeréves határhoz Székelykeresztúr – Gyimesbükk útvonalon, közben megálltunk Homoródfürdőn, Csíksomlyón és Madéfalván. A történelmi Magyarország határán megemlékeztünk a XX. századi határváltozások térséget, a helyi magyarságot sújtó hatásairól, a második világháború hőseiről. Az elesett hősök emléktáblájának a megkoszorúzása után Székelyudvarhelyen Márton Áron püspöknek, a kisebbségbe került magyarság jeles képviselőjének a szobrát kerestük fel, majd Farkaslakára, Tamási Áron sírjához és az ottani Trianon-emlékműhöz utaztunk. Székelykeresztúron töltött napjaink során felkerestük a város nevezetességeit, és a partneriskola által szervezett, jó hangulatú székely táncházban is részt vettünk.

A második utazáson (2022. június 2-6.) partneriskolánk, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium csoportját láttuk vendégül Budapesten. Fővárosi programjaik: városnézés Budapesten: Parlament, a Hősök terén az 1929-ben felállított Hősök emlékkövének, az Andrássy úton a hősök domborművének a megtekintése, séta a budai várban: Mátyás-templom, palotanegyed, középkori polgárházak, este gyönyörködés a Duna-korzóról a panorámában, pünkösd vasárnapi unnitárius istentisztelet. A csoport Esztergomba is kirándult, ahol a középkori királyi palota romjainak, valamint a főszékesegyháznak a megtekintése után felkeresték az első világháborús hősök emlékművét, majd a Mária Valéria-hídon a trianoni döntés által meghúzott új határvonalon emlékeztünk a magyarság elmúlt évszázadára. 2022. június 3-án kora este csoportunk adta Rákoscsaba településrész központi trianoni megemlékezésének a műsorát, zenével, énekkel, néptánccal és ünnepi beszéddel.