Tagozatok

Alsó tagozat

Mindegyik alsó tagozatos osztályban a tanító nénik 4 éven keresztül tanítják a gyerekeket. Tanítóink és napközis nevelőink többsége régóta iskolánk alkalmazottja, nagy tapasztalattal rendelkező pedagógus. A tantestület állandósága a folyamatos, szakszerű nevelőmunka egyik legfőbb garanciája.

Alsó, ill. felső tagozatos énekkarunk kimagasló eredményeket ér el hosszú évek óta.

Minden tanévben 3 első osztályt indítunk. Ebből (hagyományainknak megfelelően) az ,,a” osztályunkban emelt szintű ének-zenei oktatást szervezünk. Ez a speciális képzést nyújtó osztályunk.
A ,,b” , ,,c” osztályunk pedig általános tantervű.

A leendő elsőseinket is kedves, sokéves tapasztalattal rendelkező tanító nénik várják.

A beiskolázási időszak kezdetén minden óvodába tájékoztató plakátokat, szórólapokat helyezünk el. Minden érdeklődő szülőt telefonon és személyesen az iskolában is felvilágosítunk leendő első osztályainkról, tantárgyi rendszerünkről, módszereinkről. Rendszeresen tartunk tájékoztató szülői értekezletet és nyílt napokat is a beiskolázással kapcsolatban, amelynek időpontját a plakátokon feltüntetjük.
Iskolára előkészítő foglalkozást nem tartunk.


Felső tagozat

Régi hagyományainknak megfelelően az A osztályokban ének-zene tagozat működik. Az elmúlt években számos elismerő minősítés (arany oklevelek, Év Kórusa díjak), rádiófelvételek, belföldi és külföldi sikeres szereplések (Október 23-i fellépés a Mátyás templomban, Orgona Gála, részvétel a Bárdos Lajos Zenei Hetek programjaiban, erdélyi, lengyelországi, olaszországi koncertutak) fémjelzik kórusunk eredményes munkáját. Mint iskolánk többi tagozatán, a felső tagozaton is kiemelt fontosságú a nyelvoktatás. Az A osztályokban is emelt óraszámban, a B osztályokban heti öt órában tanítunk angol vagy német nyelvet. A nyelvi képzés színvonalának és a nyelvgyakorló utaknak, táboroknak is köszönhetően számos diákunk tesz alapfokú nyelvvizsgát nyolcadik évfolyamon. Hatodik évfolyamtól lehetőséget biztosítunk második idegen nyelv tanulására is – délutáni órákon – német, francia, orosz illetve angol nyelv szerepel a választási lehetőségek között. A nyelvtanulás mellett természetesen elsőrendű feladatunk az alapkészségek erősítése, ugyanakkor diákjaink szép sikereket érnek el különféle természettudományos versenyeken, de tantervünkben szerepel hon- és népismeret, médiaismeret és tánctanulás is – órarendi keretekben. A következő években kimenő rendszerben megszűnik iskolánkban a német nemzetiségi oktatás, mivel a korábbi ígéretektől eltérően az önkormányzat nem tudta biztosítani a nemzetiségi osztályok számára szükséges plusz tantermeket.

Iskolánk fontos jellemzőjének tartjuk a tantestület állandóságát, ami biztosítja a tanítás egységes folyamatát, a tervezettséget és kiszámíthatóságot.

Diákjaink jellemzően gimnáziumban és szakközépiskolában tanulnak tovább, jónéhányan az ország legerősebb középiskoláiba (Fazekas Mihály Gimnázium, Apáczai Csere János Gimnázium, Eötvös József Gimnázium stb.) is felvételt nyertek.


Gimnázium

Iskolánk négy évfolyamos gimnáziumi tagozata 1992 óta működik. A 2005/6-os tanévtől öt évfolyamos, angol nyelvi és informatikai előkészítő évfolyammal induló osztályokat is indítunk.

A 2013-as tanévtől a kifutó nyelvi előkészítős képzésünk helyébe egy humán-reál kettős spcializációju osztályt indítottunk, ami azt jelent, hogy az osztály felének humán jellegű tantárgyakból, míg a a másik felének reál, természettudományos tárgyakból tudunk csoportbontásban többlet órákat nyújtani.

Alapvető célunk a korszerű, magas színvonalú általános műveltség nyújtása mellett a sikeres érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányok folytatására való felkészítés. A továbbtanuláshoz és a későbbi munkába álláshoz ma már elengedhetetlen a jól használható nyelvtudás, és a magasabb szintű informatikai ismeretek elsajátítása. Ezért gimnáziumunkban évek óta kiemelt terület az idegen nyelvek és az informatika oktatása. Az érettségiig ma már diákjaink nagy része eredményes középfokú nyelvvizsgát tesz. Iskolánkban ECDL-vizsga szerezhető. Az idegen nyelvek gyakorlása céljából intenzív nyelvi táborokat szervezünk anyanyelvi területeken. Jól működő, élő cserediák-kapcsolatunk van a németországi Hameln város Albert Einstein Gimnáziumával.

Az ismeretek sikeres átadását nem tudjuk elképzelni megfelelő munkahelyi légkör kialakítása nélkül. Iskolánk egyik legfontosabb értékének tartjuk az egymás tiszteletén, a kölcsönös együttműködési készségen alapuló jó tanár-diák viszonyt. Őszinte, oldott hangulat megteremtése nélkül nem lenne lehetséges – amit az iskola legfontosabb feladatának tartunk – a változó világban is állandó emberi értékek közvetítése, érett és értékes személyiségű emberek nevelése.

Gimnáziumunk működéséről, illetve egyéb iskolai programjainknak további részleteiről az érdeklődők a nyílt napokon kaphatnak tájékoztatást. Ha gimnáziumi tagozatunkkal kapcsolatban kérdése van, felteheti a kcss@kcss.hu címre írt levélben.