Eseménynaptár

Tanítás és tanítás nélküli munkanapok

Tanítási napok száma:

Általános iskolai tagozaton            183

Gimnáziumi tagozaton                   180

Tanítás nélküli munkanapok:


Általános iskolai tagozat (négy):

 1. Pályaorientációs nap (október 15.)
 2. Nevelőtestületi módszertani továbbképzés (május 26 péntek)
 3. Központi írásbelik javítása. (január 23.)
 4. Nevelőtestületi módszertani felkészülés december 21. szerda)

Gimnáziumi tagozat (hét):

 1. Pályaorientációs nap (október 15.)
 2. Nevelőtestületi módszertani továbbképzés (május 9)
 3. Központi írásbelik javítása, matematika próbaérettségi (január 23.)
 4. Nevelőtestületi módszertani felkészülés (május 26 péntek.)
 5. Nevelőtestületi módszertani felkészülés (december 21. szerda)
 6. Magyar írásbeli érettségi napja (május 8.)
 7. Angol írásbeli érettségi napja (május 11.)

Szeptember

Időpont

 

Feladat, esemény

Felelős(ök)

1.csütörtök

8.00

Első, ötödik és kilencedik évfolyamnak.

 

Első tanítási nap

 

Tanévnyitó ünnepély  elsősöknek és kilencedikeseknek

 

Műsor

Szakács Sándorné Elbert Monika

Osztálylétszámok, osztálynévsorok

tankönyvosztás alsósoknak, házirend

O.f.- k

Reggeli, esti ügyelet

Sz. Prediger I.

Tanuló létszám iskolatitkároknak

O.f.-k

16.00

1. oszt. szülői értekezlet

O.f.-k

2. péntek

 

Tanulólétszám fenntartónak

iskolatitkárok

2-5.

 

 

Gimnáziumi csapatépítő

 

O.f.-k, Németh Z., Günther Gy., Kuli F., Papp Rebeka

5-9.

17.00

Oszt. szülői értekezletek

O.f.-k

8. csütörtök

17.00

5. évfolyam szülői értekezletei osztályonként

 

O.f.-k, Gönczi S., 5. évf.-on tanító szaktanárok

9. péntek

 

Tavalyi bizonyítványok leadása,

e-naplóhoz szülői és tanulói e-mail címek, telefonszámok összegyűjtése és beírása.

Osztályfőnöki munkatervek leadása. Fogadó órák időpontjának leadása.

O.f.-k

 

 

 

 

Szaktanárok

9. péntek

 

Iskolai munkaterv fenntartónak

dr. Hicz János

9. péntek

 

Iskolai tanuló-nyilvántartás ellenőrzése

Kabály A.

13. kedd

 

Magyarság Háza rendhagyó óra 11.

Baranyai Mihály

20. kedd

 

Balázs Géza rendhagyó nyelvtanórája a 12. évfolyamon

Ruff Zsuzsanna

19 – 22.

 

Papírgyűjtés

Braxátor M.

21. szerda

17.00

SZMK-szülői értekezlet

Dr. Hicz János

 

Naplóellenőrzés, törzslapok leadása

Kirándulás Drégelypalánkra (6. évf.)

of-ök Gönczi S.

23. péntekig

 

 

OKTV- re jelentkezés iskolai szinten

Tanmenetek, napközis munkatervek leadása elektronikus formában

Éjszakai röplabda

szaktanárok

 

 

Günther Győző

30. péntek

 

Népmese Napja

 

Magyar Diáksport napja

Juhászné M. Erzsébet

Lukács Gusztáv

A hónap folyamán

 

5. évfolyam tanulmányi kirándulás

Aquincum

 

Az egészségtudatos gondolkodás és

iskolai mozgástevékenységek témanap

Jelentkezés előrehozott érettségire (szept 5-ig), angol osztályozó vizsgák

Bemeneti mérések 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között 4-5. évfolyamon.

Nyolcadik évfolyamos tanulóik

számára 2022. szeptember 19. és 2022. október 10. között megszervezik

a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát.

Oktoberfest

Gönczi S.

 

 

 

 

Kuli F.

Tóth K.

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon László

 

Október

Időpont

 

Feladat, esemény

Felelős(ök)

1. szombat

 

Csoma-túra

Németh Zoltán

3. hétfő

 

A Zene Világnapja

Thomas Gy. ,

Statisztika

dr. Hicz J.

4. kedd

14.00

Kibővített iskolavezetőségi értekezlet

dr. Hicz J.

6. csütörtök

 

Megemlékezés az aradi vértanúkról a hét folyamán, rádióműsor, gyertyagyújtás

Of/szaktanárok

7. péntekig

 

DIFER

Sz. Prediger I.-K. Mezei É., fejlesztők

8. szombat

 

Kerti party

Braxátor M.

12. szerda

 

17.00

8. oszt. szülői értekezlet,

tájékoztató a középiskolai felvételiről

Gönczi S.

 

15. szombat

 

munkanap október 31 helyett

 

20-ig

 

Az iskola honlapján közzéteszi a középiskolai felvételi tájékoztatóját.

Kuli F.

21. péntek

 

Megemlékezés az ’56- os forradalomról

 

 

Kovács Kálmán, Günther Győző, Bíró Gergely

     

 

28. péntekig

 

Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

Gönczi Sándor

okt. 28. péntek

 

 

 

 

 

 

 

A hónap folyamán

 

KUF

Gólyanap

Kuli F., Günther  Győző


November

Időpont

 

Feladat, esemény

 

Felelős(ök)

 

 

 

 

7 – 11.

 

Sulizsák

F. Kakas Zsuzsa, Imre-Csépány Tamara

 

17.00

Fogadó óra -reál

O.f.-k , szaktanárok

8. kedd

17.00

Fogadó óra -alsó tagozat

Tanítók

Fogadó óra- humán

O.f.-k , szaktanárok

 

Naplóellenőrzés

Igh-k

 10. csütörtök

 

Márton-nap

némettanárok

14-18.

 

Nyílt hét a gimnáziumban

Kuli Ferenc

14 – 22.

 

Őszi Pedagógiai Napok keretében műhelymunka

Székely Márta, Braxátor Marianna

15. kedd

14.00

Kibővített iskolavezetőségi megbeszélés

dr. Hicz János

18-ig

 

Országos Méréshez jelentés leadása, Elégtelenre állók szüleinek értesítése

Kassainé M. Á

18. péntek

17-20

Sulibuli

8.-osok, O.f.-k, szaktanárok

25. péntek

17-21

Szalagavató

Kuli Ferenc

A hónap folyamán

 

Simonyi helyesírási verseny iskolai fordulója

magyar szakos kollégák

E-hód verseny

Országos Francia Nyelvi Verseny, 

angol nyelvi verseny, 5. évf.

angol nyelvi verseny, 6. évf.,

angol nyelvi verseny, 7. évf.

angol nyelvi verseny, 8. évf.

 

Mitológiaverseny 9 – 10. évfolyam

Gegő Kinga

 

Balázs Zsuzsanna

Kiss Edit

Takács Zsuzsanna

Ivanics Bea

 

Juhászné M. Erzsébet

 

December

Időpont

 

Feladat, esemény

Felelős(ök)

2. péntek Tanítás nélküli munkanap 

2-ig

 

8.-os tanulók jelentkezése a központi egységes írásbeli felvételi vizsgára

Gönczi S.

9-ig

 

Oktatási Hivatalnak feladatlap-igény jelzése a jelentkezések alapján

Kuli Ferenc

13. kedd

17.30

Karácsonyi koncert

F. Thomas Györgyi

21. szerda

 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap

 

22. -jan. 8.

 

Téli szünet

 

Téli szüneti ügyelet

Sz. Prediger I.-K. Mezei É.

a hónap folyamán

 

Advent Bécsben gimnazistáknak

Rácz Edina

 

Január

Időpont

 

Feladat, esemény

Felelős(ök)

9. hétfő

 

Téli szünet utáni első tanítási nap

 

hónap első hete

 

Petőfi-megemlékezés, felső- és gimnáziumi tagozat

Szabóné P. Petra

Bota Melinda

január 9 -május 12.

 

Tanulók fizikai állapotának felmérése

5-12. évfolyam

Testnevelők

20. péntek

 

Az első félév vége (rövidített órákkal /7/)

 

 

14.00

1 – 4. oszt. osztályozó értekezlet

statisztikai lapok

dr. Hicz J.

21 szombat

 

10.00

Egységes írásbeli felvételi a nyolcadik évfolyamos, általános tantervű képzésre jelentkezők számára a középfokú intézményekben

Kuli Ferenc

23. hétfő

 

Tanítás nélküli munkanap
Matematika próbaérettségi

Központi írásbelik javítása

 

magyar és matematika szaktanárok

24. kedd

 

 

14.00

Gimnáziumi osztályozó értekezlet (rövidített órák /7/)

Statisztikai lapok

Kuli Ferenc

25. szerda

14.00

5 – 8. oszt. osztályozó értekezlet (rövidített órák /7/)

Statisztikai lapok

Gönczi S.

27. péntek

8.00

Félévi értesítők kiosztása

O.f.-k

 

14.00

Félévzáró értekezlet.

Rövidített órák /7/

Napirend: a félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának

vizsgálata.

A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyv elküldése a fenntartónak, intézményi tanácsnak.

dr. Hicz János

31. kedd

14.00

 

 

 

8:00-16:00

 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák

azoknak, akik az előző

írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni

Központi felvételi megtekintése

 

Iskolavezetőségi megbeszélés

dr. Hicz J.
Kuli Ferenc

A hónap folyamán

 

Éjszakai foci

Günther Győző


Február

Időpont

 

Feladat, esemény

Felelős(ök)

január 30-február 3.

17.00

Szülői értekezletek

O.f.-k

10-ig

 

Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat

Kuli Ferenc,

Gönczi Sándor

17. péntek

 

Jelentkezési lapok továbbítása, középfokú iskoláknak és a felvételi központnak

Gönczi S.

13-17

 

Jelentkezés a leendő 1. osztályba – nyílt napok

Sz. Prediger -Konyáriné

Febr. 21. – márc. 10.

 

Gimnáziumba jelentkezők szóbeli meghallgatása           

Kuli Ferenc

24. péntek

 

Megemlékezés: Kommunizmus áldozatainak emléknapja

Belénessy Blanka

A hónap folyamán

 

Iskolai vers- és prózamondó verseny,

 

Szónokverseny iskolai fordulója (gimnázium)

Baranyai Mihály

Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny

Pirknerné N. Anna

 

 

alsós, osztályonkénti farsangok

Prospektusverseny gimnázium

alsós mk.

némettanárok

 

Március

Időpont

Feladat, esemény

Felelős(ök)

7. kedd

14.00  

Kibővített iskolavezetőségi megbeszélés

dr. Hicz János

6-10. között

 

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét.

Belénessy Blanka

10-ig

 

Oktatási Hivatalnak méréshez szükséges adatok továbbítása

Kassainé M. Á.

15. szerda

 

 

A középfokú iskola eddig az időpontig

nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.

Kuli Ferenc

14. kedd

12.00

Március 15-ei iskolai ünnepély

Tóth Tímea

21-22. 

 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

Gönczi S.

22.

 

Víz Világnapja

Simon Mira, Tóth Tímea

27-31.

 

Digitális Témahét

informatika tanárok

 

 

 

 

A hónap folyamán

 

Kerületi versmondó verseny

Kerületi prózamondó verseny

Ruff Zsuzsanna

Jedlik verseny

F. Kakas Zsuzsanna

Kimeneti mérések 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor 4-5. évfolyamon.

 


Április

Időpont

 

Feladat, esemény

Felelős(ök)

3-5.

 

Csoma-napok

40 éves záró gálával

Francia est

Interkulturális délelőtt

Gönczi Sándor

Sz. Prediger Ildikó, Günther Győző

Kissné Sz. Edina

Tamás Tünde

5.  szerda

 

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap.

 

6-11.

 

Tavaszi szünet

 

 

 

Tavaszi szüneti ügyelet

Sz. Prediger Konyáriné

12. szerda

 

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap.

Költészet napja

 

Szabóné P. Petra, Bota Melinda

20-május 3

 

10. évfolyamon szövegértési-, matematika-, természettudományi kompetencia mérése (2 napon: magyar-matek, illetve TT)

Kassainé M. Á.

Kuli F.

24-28. között

 

Fenntarthatósági Témahét

Ujvárosi Emese

20-21.

 

Első évfolyamára a tanköteles tanulók beiratkozása.

Sz. Prediger Konyáriné

21. péntek

 

A holokauszt magyarországi áldozatainak az emléknapja

Bíró Gergely

24. hétfő

17.00

Fogadó óra – reál

O.f.-ök, szaktanárok

25. kedd

17.00

Fogadó óra – alsó tagozat-humán

O.f.-ök, szaktanárok, tanítók

A hónap folyamán

 

Holokauszt emlékközpont 7. évfolyam

Terror Háza 8. évfolyam

Találkozó a hamelni partneriskola tanulóival (Magyarország vagy Németország?)

Filmest

Gönczi Sándor

 

Rácz Edina

 

 

Papp Rebeka, Günther Győző

 

Május

Időpont

 

Feladat, esemény

Felelős(ök)

4. csütörtök

 

 

Gimnázium 12. évfolyam utolsó tanítási nap

 

 

5.? (szmk döntés)

 

Gimnáziumi ballagás Csoma diplomák

Kuli Ferenc, 11. évf o.f.-ök

 

14.00

Osztályozó értekezlet 12. a,b,c

Gimnáziumi tagozatvezető, O.f.-k

 

 

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 

8. hétfő

9.00

magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi

Kuli Ferenc

 

 

Kisérettségi 11.a,b,c (magyar, történelem)

2. idegen nyelvi vizsga a 10. évfolyamon

O.f.-ök és szaktanárok

 

 

2. idegen nyelv kisérettségi

Német- és franciatanárok

9 kedd

9.00

matematika írásbeli érettségi

akadályverseny

Kuli Ferenc,

10. szerda

9.00

történelem írásbeli érettségi

Kuli Ferenc

4-17 között

 

8. évfolyamon szövegértési-, matematika-, természettudományi kompetencia mérése (2 napon: magyar-matek, illetve TT)

Kassainé M. Á., Gönczi S.

11. csütörtök

9.00

angol nyelv írásbeli érettségi

Kuli Ferenc

12. péntek

9.00

német nyelv írásbeli érettségi

Kuli Ferenc

15. hétfő

8.00

informatika írásbeli érettségi

Kuli Ferenc

16. kedd

8.00

biológia írásbeli érettségi

Kuli Ferenc

18. csütörtök

8.00

kémia írásbeli érettségi

Kuli Ferenc

 

14.00

földrajz írásbeli érettségi

Kuli Ferenc

23. kedd

8.00

fizika

Kuli Ferenc

 

14.00

vizuális kultúra

Kuli Ferenc

24. szerda

8.00

francia nyelv

Kuli Ferenc

18-31 között

 

6. évfolyamon szövegértési-, matematika-, természettudományi kompetencia mérése (2 napon: magyar-matek, illetve TT)

Kassainé M. Á., Gönczi S.

a hónap folyamán

 

Gyereknap

Alsós mk.

a hónap folyamán

 

A Pál utcai fiúk

Hameln

Kerti-party

Figeczky Zsuzsa

Rácz E.

Braxátor M.


Június

Időpont

 

Feladat, esemény

 

Felelős(ök)

 

2. péntek

 

Nemzeti Összetartozás Napja + Határtalanul Témanap

Gönczi Sándor,

 

17.00

Leendő 1. oszt. szülői értekezlet

Of- k,  Sz. Prediger Konyáriné

18.00

Leendő 9. oszt. szülői értekezlet

Of.- k,  Kuli Ferenc

8-ig

 

Kompetenciamérések eredményeinek elemzése. Ennek keretében az iskola igazgatója azonosítja az intézményi pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit és intézményi intézkedési tervben határozza meg az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket

dr. Hicz János

16. péntek

 

Utolsó tanítási nap, felsős ballagás

Csoma diplomák

Gönczi Sándor

 

14.00

Gimnáziumi osztályozó értekezlet

Kuli Ferenc

19. hétfő

 

9.00

Osztályozó értekezlet 1-4. évfolyam

Sz. Prediger Konyáriné

13.00

Osztályozó értekezlet 5-8. évfolyam

Gönczi S.

19-30.

 

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

Kuli Ferenc

23. péntek

8.00

Tanévzáró ünnepély

Sz. Prediger Konyáriné

26. hétfő

8.00-17.00

Beiratkozás a leendő 9-ik A-B osztályba

Kabály Anett

27. kedd

8.00-14.00

Beiratkozás a leendő 9-ik NYEK osztályba

Kabály Anett

28. szerda

9.00

Tanévzáró értekezlet

Napirend: a félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának

vizsgálata.

A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyv elküldése a fenntartónak, intézményi tanácsnak.

Dr. Hicz János

30-ig

 

Intézkedési terv elküldése a fenntartónak (kompetencia eredmények elemzése)

Dr. Hicz János

a hónap folyamán

 

Mosolygós nap

fejlesztők


Augusztus

Időpont

Feladat, esemény

Felelős(ök)

24. szerda

9 .00

vezetői értekezlet

dr. Hicz János

25. csütörtök

9.00

alakuló értekezlet

dr. Hicz János

26-30.

8.00

javító-, osztályozó vizsga

 Gönczi

 Sándor

 

 

 

 

29. hétfő

13.00

tagozatváltási értekezlet (4-5. évfolyam)

Gönczi S.

30. kedd

10.00

Kibővített vezetőségi

dr. Hicz János

 

11.00

Házbejárás

 

dr. Hicz János

31. szerda

9.00

 

Tanévnyitó értekezlet

Munka és balesetvédelmi oktatás

dr. Hicz János

30-ig

 

Naplók, törzslapok átvétele

érintett tanárok