Budapest, Akácvirág u. 49, 1173
(06 1) 256 2315
kcss@kcss.hu

Az iskola

Iskolánk 1982-ben, a demográfiai hullám csúcsán épült.

1984-ben
(akkor még Akácvirág utcai Általános Iskolaként) országos vetélkedőt
szerveztünk Kőrösi Csoma Sándor születésének bicentenáriuma alkalmából.
A versenyre nyolcszáz iskola közel tizennégyezer diákja jelentkezett. A
többfordulós vetélkedő megyei, majd területi döntőire tanáraink
utaztak el. Az országos döntőt, amelyről a rádió is beszámolt,
iskolánkban tartottuk. A döntőn indiai vendégek is megjelentek, Sarlós
István miniszterelnök-helyettes kíséretében. A győztes csapat jutalma
indiai, a második helyezetteké erdélyi utazás volt, mi pedig,
“jutalomképpen” felvehettük Kőrösi Csoma Sándor nevét. Azóta is
rendszeres kapcsolatot tartunk a többi magyarországi Kőrösi-iskolával,
vetélkedőkkel, egymás iskoláiban tett látogatásokkal. Névadónk emlékét
iskolai programok formájában is ápoljuk (pl. “Csoma-napok”,
“Csoma-túrák”), és már több erdélyi kirándulást is szerveztünk.

Az
évek múltán a tanulmányi munka is egyre eredményesebb lett. Diákjaink
sikeresen szerepeltek különböző tantárgyak (matematika, fizika, kémia,
biológia, történelem, valamint magyar, angol és orosz nyelv) tanulmányi
versenyeinek országos döntőiben. Az ének-zene tagozatos osztályokból
álló kórusaink többször nyerték el az Év Kórusa címet (szerepeltek
többek között a Mátyás templomban október 23-i megemlékezésen, az
Aranyág anyák napi műsorán, valamint sokéves munkájuk elismeréseként a
2003. augusztusi Hősök terei ünnepi koncerten is a fellépők között
lehettek). Tornacsapatunk is több alkalommal ért el kiemelkedő
helyezéseket budapesti, illetve országos szintű versenyeken.

Az
1991-es év nagy változást hozott intézményünk életében. Élve a
rendszerváltás után megnyíló lehetőséggel, kerületi vállalkozók
segítségével létrehoztuk a HU-MAN I. Alapítványt, amelynek célja az
iskolánkban folyó munka feltételeinek javítása. Azóta az ide járó
diákok a nem túl magas alapítványi hozzájárulás fejében különböző
kiegészítő programokban részesülnek (táborozások – sítábor, vízitábor,
gólyatábor -, utazások, sportfoglalkozások stb.), illetve alapítványi
támogatással komolyabb mértékű eszközfejlesztésre is sor kerülhetett az
utóbbi években. Több éves munkával sikerült egy saját tulajdonú üdülőt
felépíteni Sarudon, a Tisza-tó mellett. A több mint egy hektáros,
erdős telken az iskola tanulói önköltséges áron pihenhetnek,
táborozhatnak, vehetnek részt erdei iskolai, érettségi felkészítő,
illetve nyelvgyakorló programokon. (A táborhely nyitott “külsősök” előtt
is, szinte folyamatos kihasználtsága anyagilag önfenntartóvá teszi.)
Az alapítvány léte nem riasztotta el a szülőket és a gyerekeket, sőt,
iskolánk egyre népszerűbb, évek óta túljelentkezéssel “küzdünk”. Ennek
egyrészt örülünk, hiszen ez pozitív visszajelzés munkánk színvonaláról,
másrészt sajnálatos, hogy helyhiány miatt sok jelentkezőt kell
elutasítanunk.

1992
óta gimnáziumi tagozat is működik nálunk, amelyet folyamatosan
igyekszünk fejleszteni. 1999-től angol, 2000-től német nyelvet emelt
szinten tanuló osztályokat, a 2005-2006-os tanévtől nyelvi és
számítástechnikai előkészítő évfolyamot is indítunk. Az alapítvány a
külföldi, nyelvgyakorló tanulmányutak mellett támogatja a gimnazisták
jogosítványhoz jutását is. Iskolánkban ECDL-tanfolyamot is biztosítunk
diákjainknak. Az évfolyamonként két osztállyal működő gimnáziumi
tagozat nem túl népes, de ennek is van haszna: a középiskolások az
osztályozó értekezletek félévi – év végi diákbeszámolóin gyakran emelik
ki a családias légkör, az oldott hangulat, a jó tanár-diák viszony
előnyeit a mindennapi munka során.

Elsődleges
célunk – minden korosztály számára – a korszerű, magas szintű, a
továbbtanulás során és az élet különféle területein jól hasznosítható
műveltség nyújtása, de tudjuk, hogy fontos a kikapcsolódást is jelentő,
érdekes és tartalmas programok szervezése is. Rendszeresek az iskolai
tanulmányi és játékos ismeretterjesztő versenyek (Könyvről-könyvért
vetélkedő, “Mindent vagy semmit”-vetélkedő stb.), akadályversenyek (pl. a
honfoglalás millecentenáriumakor a kerületi iskolák számára rendezett
akadályverseny), illetve más kiemelkedő alkalmakhoz kapcsolódó
programok, mint az államalapítás millenniuma tiszteletére a Pro
Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány által is támogatott tízfordulós,
vagy az iskolánk húsz éves fennállása alkalmából szervezett
húszfordulós, az egész tanéven végighúzódó vetélkedők.
Sportrendezvényeink közül kiemelkedik első igazgatónk férjének, a
kiemelkedő tornásznak, Réthy Sándornak az emlékére évente szervezett
országos tornaverseny, és az egykori testnevelő tanárunk, Hollaubek
Gusztáv nevét őrző sportverseny, amelyen a színész- és
újságíró-válogatott is állandó résztvevő és amely 5 alkalommal került
megrendezésre.

Különösen
fontosnak tartjuk a nyelvtanulást. Az idegen nyelvek tanulásában
ösztönző hatású, ha a nyelvet anyanyelvi környezetben gyakorolhatja az
ember, ezért minden évben több nyelvgyakorló utazást szervezünk (angol,
francia és német nyelvterületre). A hamelni Albert Einstein
Gimnáziummal cserediák-kapcsolatot is kialakítottunk, évről évre
visszatérő vendégként látogatjuk egymást (mi a német vendégeknek “csak”
az országot mutatjuk meg, a magyar diákok Hamelnben iskolai tanítási
órákon is részt vesznek).

A
jelen és a közeljövő: 2002-ben, az Oktatási Minisztérium közvetítésével
vette fel velünk a kapcsolatot a bukaresti Ady Endre magyar tanítási
nyelvű líceum. A következő évek feladata, hogy az eddigi néhány,
kellemes élményeket nyújtó látogatásból sikeresen működő
partnerkapcsolatot alakítsunk ki. Az oktatási törvény és a tantervek
gyakori változásai állandó munkát adnak a pedagógiai program
korszerűsítése terén. Nehéz feladat, de próbáljuk megoldani az állandóan
módosuló törvényi feltételek közepette a munka folyamatosságát, a
kiszámítható körülmények biztosítását tanáraink és diákjaink számára. A
törvényi kötelezettségnek megfelelően, a 2003-2004-es tanévtől beindult
a minőségbiztosítási rendszer kiépítése, amelytől a munka hatékonyabbá
válását várjuk – persze mindez csak az intézmény nevelőtestületének és
diákságának, valamint a szülőknek és az iskolafenntartónak az
együttműködő támogatásával lehetséges.